ธนบัตร 5 บาท แบบ 7 รุ่น 2 ด้านหน้า
ธนบัตร 5 บาท แบบ 7 รุ่น 2 ด้านหลัง

ราคาโดยประเมิน

 • เลขธรรมดา ลายเซ็น เล้ง สภาพ UNC ราคาประมาณ 35,500 - 37,00 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น เล้ง สภาพ VF ราคาประมาณ 9,200 - 9,700 บาท

  ราคานี้อัพเดทเมื่อ 7 ธันวาคม 2560

  ข้อมูลธนบัตร

  ในปี 2488 ซึ่งเป็นช่วงท้ายของสงครามโลกครั้งที่ 2 การสู้รบในแถบเอเชียมีความรุนแรงขึ้น ธนบัตรที่สั่งพิมพ์ที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถลำเลียงส่งมาได้เนื่องจากฝ่ายสัมพันธมิตรโจมตีเส้นทางการขนส่งลำเลียงของกองทัพญี่ปุ่นอย่างหนัก ธนบัตรในส่วนที่รัฐบาลไทยควบคุมการผลิตเองก็ทำได้ไม่เต็มที่เพราะต้องคอยหลบภัยทางอากาศจากการโจมตีของฝ่ายสัมพันธมิตร อีกทั้งภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ความต้องการใช้ธนบัตรมีมากขึ้น จึงเกิดภาวะขาดแคลนธนบัตรอย่างมาก

  รัฐบาลไทยจึงตัดสินใจให้โรงพิมพ์ของทางราชการรวมไปถึงโรงพิมพ์เอกชนที่มีผลงานในระดับมาตรฐานพิมพ์ธนบัตรให้ โดยแยกหน้าที่การพิมพ์ตัวธนบัตรและการพิมพ์หมายเลขและลายเซ็นเป็นคนละโรงพิมพ์เพื่อเป็นการควบคุมด้านความปลอดภัย

  ธนบัตรแบบ 7 นี้พิมพ์ขึ้นเป็นการเร่งด่วนในขณะที่กระดาษและหมึกพิมพ์มีอยู่อย่างจำกัด คุณภาพของธนบัตรจึงไม่ดีเท่าที่ควร การผสมสีหมึกพิมพ์ก็ไม่ได้มาตรฐานทำให้ธนบัตรชนิดราคาเดียวกันมีสีที่ค่อนข้างแตกต่างกัน

  ธนบัตร 5 บาท แบบ 7 รุ่น 2 นี้ปรับเปลี่ยนขนาดให้เล็กลงกว่าธนบัตร 5 บาทแบบ 7 รุ่น 1 เนื่องจากความขาดแคลนกระดาษ และเปลี่ยนการพิมพ์หมวดอักษรและหมายเลขให้เป็นสีดำเพื่อให้สามารถพิมพ์พร้อมไปกับการพิมพ์ลายเซ็นในครั้งเดียว เป็นการลดขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ออกทันต่อความต้องการธนบัตรที่ขาดแคลน ธนบัตรรุ่นนี้ถูกประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2488

  ขนาดธนบัตร

  6.50 x 11.50 เซนติเมตร

  หมวดอักษรและหมายเลข

  เริ่มตั้งแต่ ด ๑ เป็นต้นไป

  ธนบัตรด้านหน้า

  องค์ประกอบสำคัญคือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลอยู่เบื้องซ้าย ตรงกลางเป็นภาพพระปฐมเจดีย์ มีภาพช้างสามเศียรไอราพตอยู่ที่มุมขวาล่าง

  ธนบัตรด้านหลัง

  ภาพประธานคือภาพพระที่นั่งอนันตสมาคมอยู่ภายในกรอบล้อมรอบด้วยลายเฟื่อง พิมพ์ข้อความแจ้งโทษของการปลอมแปลงธนบัตรไว้ที่ตรงกลางด้านล่าง

  ลายมือชื่อบนธนบัตร

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  นายดิเรก ชัยนาม (1 ก.ย. 2488 - 1 ก.พ. 2489)