ธนบัตร 10 บาท แบบ 7 รุ่น 1 ด้านหน้า
ธนบัตร 10 บาท แบบ 7 รุ่น 1 ด้านหลัง

ราคาโดยประเมิน

 • เลขธรรมดา ลายเซ็น เล้ง สภาพ EF-UNC ราคาประมาณ 12,000 - 12,500 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น เล้ง สภาพ VF ราคาประมาณ 9,500 - 10,000 บาท
 • เลขธรรมดา ลายเซ็น เล้ง สภาพ F-VF ราคาประมาณ 8,300 - 8,700 บาท

  ราคานี้อัพเดทเมื่อ 7 ธันวาคม 2560

  ข้อมูลธนบัตร

  ในปี 2488 ซึ่งเป็นช่วงท้ายของสงครามโลกครั้งที่ 2 การสู้รบในแถบเอเชียมีความรุนแรงขึ้น ธนบัตรที่สั่งพิมพ์ที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถลำเลียงส่งมาได้เนื่องจากฝ่ายสัมพันธมิตรโจมตีเส้นทางการขนส่งลำเลียงของกองทัพญี่ปุ่นอย่างหนัก ธนบัตรในส่วนที่รัฐบาลไทยควบคุมการผลิตเองก็ทำได้ไม่เต็มที่เพราะต้องคอยหลบภัยทางอากาศจากการโจมตีของฝ่ายสัมพันธมิตร อีกทั้งภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ความต้องการใช้ธนบัตรมีมากขึ้น จึงเกิดภาวะขาดแคลนธนบัตรอย่างมาก

  รัฐบาลไทยจึงตัดสินใจให้โรงพิมพ์ของทางราชการรวมไปถึงโรงพิมพ์เอกชนที่มีผลงานในระดับมาตรฐานพิมพ์ธนบัตรให้ โดยแยกหน้าที่การพิมพ์ตัวธนบัตรและการพิมพ์หมายเลขและลายเซ็นเป็นคนละโรงพิมพ์เพื่อเป็นการควบคุมด้านความปลอดภัย

  ธนบัตรแบบ 7 นี้พิมพ์ขึ้นเป็นการเร่งด่วนในขณะที่กระดาษและหมึกพิมพ์มีอยู่อย่างจำกัด คุณภาพของธนบัตรจึงไม่ดีเท่าที่ควร การผสมสีหมึกพิมพ์ก็ไม่ได้มาตรฐานทำให้ธนบัตรชนิดราคาเดียวกันมีสีที่ค่อนข้างแตกต่างกัน

  ธนบัตร 10 บาท แบบ 7 นี้ถูกประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2488

  ขนาดธนบัตร

  7.60 x 13.50 เซนติเมตร

  หมวดอักษรและหมายเลข

  เริ่มตั้งแต่ ท ๑ เป็นต้นไป

  ธนบัตรด้านหน้า

  องค์ประกอบสำคัญคือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลอยู่เบื้องซ้าย ตรงกลางเป็นภาพป้อมมหากาฬ มีภาพช้างสามเศียรไอราพตอยู่ที่มุมขวาล่าง ตอนกลางโรยเส้นไหมสีแดงและสีน้ำเงินตั้งแต่ริมบนจรดริมล่าง หมวดอักษรและหมายเลขพิมพ์ด้วยหมึกสีแดง ลายน้ำเป็นรูปพานรัฐธรรมนูญ

  ธนบัตรด้านหลัง

  ภาพประธานคือภาพพระที่นั่งอนันตสมาคมอยู่ภายในกรอบล้อมรอบด้วยลายเฟื่อง พิมพ์ข้อความแจ้งโทษของการปลอมแปลงธนบัตรไว้ที่ตรงกลางด้านล่าง

  ลายมือชื่อบนธนบัตร

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  นายเล้ง ศรีสมวงศ์ (10 ม.ค. 2488 - 31 ส.ค. 2488)