ธนบัตร 1 บาท แบบ 4 มีทั้งหมด 5 รุ่นรวมที่ผลิตโดยบริษัทโทมัสเดอลารูและกรมแผนที่ทหารบก

ธนบัตร 1 บาทพิมพ์โทมัส รุ่น 1 ด้านหน้า
ธนบัตร 1 บาทพิมพ์โทมัส รุ่น 1 ด้านหลัง

ธนบัตร 1 บาท พิมพ์โทมัส รุ่น 1 ด้านหน้าเป็นคำว่า รัฐบาลสยาม


ธนบัตร 1 บาทพิมพ์โทมัส รุ่น 2 ด้านหน้า

ธนบัตร 1 บาท พิมพ์โทมัส รุ่น 2 เปลี่ยนเฉพาะด้านหน้าจาก รัฐบาลสยาม เป็น รัฐบาลไทย


ธนบัตร 1 บาทพิมพ์โทมัส รุ่น 3 ด้านหน้า

ธนบัตร 1 บาท พิมพ์โทมัส รุ่น 3 เปลี่ยนเฉพาะด้านหน้า หมายเลขธนบัตรเป็นตัวเลขอารบิคทั้งหมด


ธนบัตร 1 บาท พิมพ์กรมแผนที่ รุ่น 1 บาท ด้านหน้า
ธนบัตร 1 บาท พิมพ์กรมแผนที่ รุ่น 1 บาท ด้านหลัง

ธนบัตร 1 บาท พิมพ์กรมแผนที่ รุ่น 1 รัถบาล สะกดด้วย ถ และมีคำว่า กรมแผนที่ ขนาดจิ๋วด้านล่างทั้งหน้าและหลัง


ธนบัตร 1 บาท พิมพ์กรมแผนที่ รุ่น 2 บาท ด้านหน้า

ธนบัตร 1 บาท พิมพ์กรมแผนที่ รุ่น 2 เปลี่ยนเฉพาะด้านหน้า ให้หมายเลขธนบัตรเป็นเลขอารบิคทั้งหมด


ราคาโดยประเมิน

 • พิมพ์โทมัส รุ่น 1 เลขธรรมดา ลายเซ็น ไชยยศ สภาพ UNC ราคาประมาณ 3,500 - 3,700 บาท
 • พิมพ์โทมัส รุ่น 1 เลขธรรมดา ลายเซ็น ประดิษฐ สภาพ UNC ราคาประมาณ 5,500 - 5,800 บาท
 • พิมพ์โทมัส รุ่น 1 เลขสวย x00000 ลายเซ็น ไชยยศ สภาพ EF ราคาประมาณ 25,000 - 26,000 บาท
 • พิมพ์โทมัส รุ่น 2 เลขธรรมดา ลายเซ็น ปรีดี สภาพ UNC ราคาประมาณ 3,800 - 4,000 บาท
 • พิมพ์โทมัส รุ่น 2 เลขธรรมดา ลายเซ็น ประดิษฐ สภาพ EF ราคาประมาณ 2,400 - 2,500 บาท
 • พิมพ์กรมแผนที่ รุ่น 1 เลขธรรมดา ลายเซ็น เภา สภาพ UNC ราคาประมาณ 11,300 - 12,000 บาท
 • พิมพ์กรมแผนที่ รุ่น 2 เลขธรรมดา ลายเซ็น เภา สภาพ UNC ราคาประมาณ 8,300 - 8,700 บาท
 • พิมพ์กรมแผนที่ รุ่น 2 เลขธรรมดา ลายเซ็น ควง สภาพ UNC ราคาประมาณ 17,700 - 18,600 บาท
 • พิมพ์กรมแผนที่ รุ่น 2 เลขธรรมดา ลายเซ็น เภา สภาพ EF ราคาประมาณ 4,200 - 4,600 บาท

  ราคานี้อัพเดทเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560

  ข้อมูลธนบัตร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชในปี 2477 ในช่วงเริ่มรัชกาลนั้นรัฐบาลยังคงนำธนบัตรแบบ 3 ที่ยังมีอยู่ทยอยออกใช้และได้เตรียมการสั่งบริษัทโทมัสเดอลารูพิมพ์ธนบัตรแบบ 4 โดยสั่งพิมพ์ 5 ราคา คือ 1, 5, 10, 20 และ 1000 บาท โดยธนบัตร 1 บาทพิมพ์โทมัส รุ่น 1 เป็นธนบัตรรุ่นแรกที่นำออกใช้ในปี 2481

  ธนบัตรแบบโทมัสมีการโรยใยไหมสีแดงและสีน้ำเงินตรงกลางฉบับตั้งแต่บนจรดด้านล่าง มีลายน้ำเป็นรูปพานรัฐธรรมนูญ มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบนธนบัตรครั้งสำคัญคือเมื่อปี 2482 ที่รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม เห็นว่าควรจะเรียกชื่อประเทศเป็น ประเทศไทย ให้สอดคล้องกับเชื้อชาติและความนิยมของประชาชนจึงเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2482 จึงมีการเปลี่ยนเป็นคำว่ารัฐบาลไทยในธนบัตรพิมพ์โทมัสรุ่น 2

  ปี 2484 สงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มขึ้นในยุโรป ผลของสงครามในช่วงต้นยังไม่กระทบถึงไทยจนกระทั่งประเทศญี่ปุ่นได้บุกถล่มสหรัฐที่ฐานทัพเรือเพิร์ลฮาร์เบอร์ในแปซิฟิกเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2484 และในวันถัดมากองทัพญี่ปุ่นบุกขึ้นชายฝั่งตะวันออกของภาคใต้ของไทย จนไทยต้องยอมให้ญี่ปุ่นใช้ไทยเป็นทางผ่านในการเข้ายึดประเทศข้างเคียงที่เป็นอาณานิคมของคู่สงคราม และในปีต่อมาประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรได้ส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดในไทยทำให้ไทยต้องประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตร

  หน่วยงานธนาคารแห่งประเทศไทยถูกจัดตั้งขึ้นอย่างเร่งด่วนตามข้อเสนอของญี่ปุ่นเพื่อรักษาเสียรภาพทางการเงินของประเทศ มีการปรับค่าแลกเปลี่ยนเงินเยนเป็น 100 เยนต่อ 100 บาท การจ่ายเงินสนับสนุนการสงครามจากรัฐบาลญี่ปุ่นในไทยใช้เป็นเงินบาท และการจ่ายคืนจะจ่ายด้วยทองคำหรือเงินเยน ปริมาณเงินบาทในไทยจึงสูงขึ้นในขณะที่การสั่งพิมพ์ธนบัตรจากบริษัทโทมัสเดอลารูไม่สามารถทำได้อีกต่อไปเนื่องจากบริษัทเป็นของประเทศอังกฤษซึ่งเป็นคู่สงคราม

  ไทยได้ร้องขอให้ญี่ปุ่นช่วยพิมพ์ธนบัตรให้ซึ่งในช่วงต้นก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดี ในขณะเดียวกันก็ได้จัดพิมพ์ธนบัตรด้วยตัวเองแม้จะไม่เคยมีประสบการณ์เพื่อรองรับสถานการณ์สงครามที่อาจรุนแรงมากขึ้นจนไม่สามารรถพิ่งพาการผลิตธนบัตรจากระเทศญี่ปุ่นได้

  รัฐบาลมอบหมายให้กรมแผนที่ทหารบกจัดพิมพ์ธนบัตรโดยใช้กระดาษที่ผลิตจากโรงงานกระดาษไทยที่จังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงแรกญี่ปุ่นได้สนับสนุนเยื่อกระดาษจากเยื่ออ้อยจากญี่ปุ่นซึ่งมีความเหนียวและขาว เมื่อใช้หมดแล้วจึงจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบที่หาได้ในประเทศเช่นเยื่อไผ่หรือเยื่อฟางข้าวซึ่งสีของกระดาษที่ได้จะหม่นไม่ขาวเหมือนช่วงแรก

  มีการโรยใยไหมสีแดงและสีน้ำเงินลงบนเนื้อกระดาษรวมถึงการทำลายน้ำเพื่อเป็นการต่อต้านการปลอมแปลง การโรยเส้นใยไหมทำโดยนำใยไหมที่ผ่านการตีผ้าห่มขนสัตว์ซึ่งกองทัพญี่ปุ่นจ่ายให้เชลยศึกฝรั่งแล้วมาเทไหลตามรางผ่านแนวตั้งของกระดาษพิมพ์ซึ่งต้องตรงตามตำแหน่งกลางฉบับธนบัตร ปัญหาที่พบคือบางครั้งเส้นใยเกาะกันทำให้ไปรวมกระจุกกันอยู่บนผิวกระดาษ เมื่อนำไปพิมพ์ใยเส้นไหมจะหลุดไปพันติดกับแม่พิมพ์ ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นตีเยื่อให้กระจายแล้วผสมในน้ำเยื่อกระดาษให้กระจายทั่วบนแผ่น

  ในส่วนของลายน้ำในช่วงต้นเป็นรูปพานรัฐธรรมนูญ ทำโดยการทำตราโลหะเป็นรูปพานรัฐธรรมนูญกดทับลงในขั้นตอนผลิตกระดาษที่ยังไม่แห้ง ตำแหน่งกดต้องพอดีกับที่จะพิมพ์ลายบนหน้าธนบัตรในตำแหน่งวงกลมที่ว่าง ซึ่งมีโอกาสในการคลาดเคลื่อนจากหลายสาเหตุ ต่อมาจึงเปลี่ยนรูปแบบลายน้ำเป็นรูปลายคลื่นทั่วทั้งธนบัตรซึ่งทำได้ง่ายกว่าโดยการสร้างแม่พิมพ์ขดลวดกลิ้งทับในขั้นตอนผลิตกระดาษ จึงหมดความกังวลเรื่องตำแหน่งลายน้ำไม่สัมพันธ์กับลวดลายพิมพ์สีบนหน้าธนบัตร

  ธนบัตรที่พิมพ์โดยกรมแผนที่ทหารบกมีการสะกดคำตามชุดตัวอักษรไทยใหม่ สืบเนื่องจากกองทัพญี่ปุ่นแจ้งนายกรัฐมนตรีไทยว่าภาษาไทยยาก พยัญชนะที่เสียงซ้ำกันมีมาก เห็นว่าควรเอาภาษาญี่ปุ่นมาเป็นภาษาราชการ จึงได้มีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการด่วนเพื่อรับมือกับข้อเสนอนี้ จึงเห็นว่าควรปรับปรุงภาษาไทยให้ง่ายขึ้นจึงตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมภาษาและปรับจำนวนสระและพยัญชนะให้เหลือน้อยลง จึงได้ปรากฎคำว่า รัถบาลไทย ในธนบัตรแบบ 4 ที่พิมพ์โดยกรมแผนที่ทหาร ซึ่งเมื่อสงครามสิ้นสุดรัฐบาลนายควง อภัยวงศ์ ก็ได้ยกเลิกและหันกลับไปใช้ภาษาไทยอย่างเดิม

  ธนบัตร 1 บาท พิมพ์โทมัส รุ่น 1 ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2481
  ธนบัตร 1 บาท พิมพ์โทมัส รุ่น 2 ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2482
  ธนบัตร 1 บาท พิมพ์โทมัส รุ่น 3 ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2489
  ธนบัตร 1 บาท พิมพ์กรมแผนที่ รุ่น 1 ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2485
  ธนบัตร 1 บาท พิมพ์กรมแผนที่ รุ่น 2 ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2485

  ขนาดธนบัตร

  6.50 x 12.50 เซนติเมตร

  หมวดอักษรและหมายเลข

  เริ่มตั้งแต่ ก ๑ เป็นต้นไป

  ธนบัตรด้านหน้า

  องค์ประกอบสำคัญคือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลทรงเครื่องแบบจักรีอยู่เบื้องซ้าย ตรงกลางเป็นภาพพระสมุทรเจดีย์ มีรูปไอราพตอยู่ที่มุมขวาล่าง หมวดอักษรและหมายเลขพิมพ์ด้วยหมึกสีแดง

  ธนบัตรด้านหลัง

  ภาพประธานคือภาพพระที่นั่งอนันตสมาคมอยู่ภายในกรอบล้อมรอบด้วยลายเฟื่อง พิมพ์ข้อความแจ้งโทษของการปลอมแปลงธนบัตรไว้ที่ตรงกลางด้านล่าง

  ลายมือชื่อบนธนบัตร

  พิมพ์โทมัส รุ่น 1

 • ไชยยศ
 • ประดิษฐ

  พิมพ์โทมัส รุ่น 2

 • ประดิษฐ
 • ปรีดี

  พิมพ์กรมแผนที่

 • เภา
 • ควง
 • เล้ง

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  พระยาไชยยศสมบัติ (21 ธ.ค. 2480 - 19 ธ.ค. 2481)
  หลวงประดิษฐมนูธรรม (20 ธ.ค. 2481 - 17 ธ.ค. 2484)
  พลเอก เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ (17 ธ.ค. 2484 - 1 ส.ค. 2487)
  นายควง อภัยวงศ์ (2 ส.ค. 2487 - 10 ม.ค. 2488)
  นายเล้ง ศรีสมวงศ์ (10 ม.ค. 2488 - 31 ส.ค. 2488)
  นายปรีดี พนมยงค์ (24 มี.ค. 2489 - 17 ธ.ค. 2489)