ธนบัตร 1000 บาท แบบ 4 มี 2 รุ่น ผลิตโดยบริษัทโทมัสเดอลารู

ธนบัตร 1000 บาทพิมพ์โทมัส รุ่น 1 ด้านหน้า
ธนบัตร 1000 บาทพิมพ์โทมัส รุ่น 1 ด้านหลัง

ธนบัตร 1000 บาท พิมพ์โทมัส รุ่น 1 ด้านหน้าเป็นคำว่า รัฐบาลสยาม


ธนบัตร 1000 บาทพิมพ์โทมัส รุ่น 2 ด้านหน้า

ธนบัตร 1000 บาท พิมพ์โทมัส รุ่น 2 เปลี่ยเฉพาะด้านหน้าเป็นคำว่า รัฐบาลไทย


ราคาโดยประเมิน

 • พิมพ์โทมัส รุ่น 1 เลขธรรมดา ลายเซ็น ประดิษฐ สภาพ VF ราคาประมาณ 104,000 - 110,000 บาท
 • พิมพ์โทมัส รุ่น 2 เลขธรรมดา ลายเซ็น ประดิษฐ สภาพ VF ราคาประมาณ 95,000 - 100,000 บาท
 • พิมพ์โทมัส รุ่น 2 เลขธรรมดา ลายเซ็น ประดิษฐ สภาพ F ราคาประมาณ 47,000 - 50,000 บาท

  ราคานี้อัพเดทเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560

  ข้อมูลธนบัตร

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จขึ้นครองราชในปี 2477 ในช่วงเริ่มรัชกาลนั้นรัฐบาลยังคงนำธนบัตรแบบ 3 ที่ยังมีอยู่ทยอยออกใช้และได้เตรียมการสั่งบริษัทโทมัสเดอลารูพิมพ์ธนบัตรแบบ 4 โดยสั่งพิมพ์ 5 ราคา คือ 1, 5, 10, 20 และ 1000 บาท โดยธนบัตร 1 บาทพิมพ์โทมัส รุ่น 1 เป็นธนบัตรรุ่นแรกที่นำออกใช้ในปี 2481

  ธนบัตรแบบโทมัสมีการโรยใยไหมสีแดงและสีน้ำเงินตรงกลางฉบับตั้งแต่บนจรดด้านล่าง มีลายน้ำเป็นรูปพานรัฐธรรมนูญ มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบนธนบัตรครั้งสำคัญคือเมื่อปี 2482 ที่รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม เห็นว่าควรจะเรียกชื่อประเทศเป็น ประเทศไทย ให้สอดคล้องกับเชื้อชาติและความนิยมของประชาชนจึงเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2482 จึงมีการเปลี่ยนเป็นคำว่ารัฐบาลไทยในธนบัตรพิมพ์โทมัสรุ่น 2

  ปี 2484 สงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มขึ้นในยุโรป ผลของสงครามในช่วงต้นยังไม่กระทบถึงไทยจนกระทั่งประเทศญี่ปุ่นได้บุกถล่มสหรัฐที่ฐานทัพเรือเพิร์ลฮาร์เบอร์ในแปซิฟิกเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2484 และในวันถัดมากองทัพญี่ปุ่นบุกขึ้นชายฝั่งตะวันออกของภาคใต้ของไทย จนไทยต้องยอมให้ญี่ปุ่นใช้ไทยเป็นทางผ่านในการเข้ายึดประเทศข้างเคียงที่เป็นอาณานิคมของคู่สงคราม และในปีต่อมาประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรได้ส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดในไทยทำให้ไทยต้องประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตร การสั่งพิมพ์ธนบัตรจากบริษัทโทมัสเดอลารูไม่สามารถทำได้อีกต่อไปเนื่องจากบริษัทเป็นของประเทศอังกฤษซึ่งเป็นคู่สงคราม

  ธนบัตร 1000 บาท พิมพ์โทมัส รุ่น 1 ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2482
  ธนบัตร 1000 บาท พิมพ์โทมัส รุ่น 2 ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2482

  ขนาดธนบัตร

  10.50 x 19.50 เซนติเมตร

  หมวดอักษรและหมายเลข

  เริ่มตั้งแต่ พ ๑ เป็นต้นไป

  ธนบัตรด้านหน้า

  องค์ประกอบสำคัญคือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลทรงเครื่องแบบจักรีอยู่เบื้องซ้าย ตรงกลางเป็นภาพพระปรางค์วัดอรุณ มีรูปไอราพตอยู่ที่มุมขวาล่าง หมวดอักษรและหมายเลขพิมพ์ด้วยหมึกสีดำ

  ธนบัตรด้านหลัง

  ภาพประธานคือภาพพระที่นั่งอนันตสมาคมอยู่ภายในกรอบล้อมรอบด้วยลายเฟื่อง พิมพ์ข้อความแจ้งโทษของการปลอมแปลงธนบัตรไว้ที่ตรงกลางด้านล่าง

  ลายมือชื่อบนธนบัตร

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
  หลวงประดิษฐมนูธรรม (20 ธ.ค. 2481 - 17 ธ.ค. 2484)