ธนบัตรที่ระลึก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ด้านหลัง
ธนบัตรที่ระลึก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ด้านหน้า

ราคาโดยประเมิน

ราคานี้อัพเดทเมื่อ 30 ตุลาคม 2560

ข้อมูลธนบัตร

เนื่องในพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ในรัชกาลที่ 9 ครบ 5 รอบ ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นเป็นการสมควรนำธนบัตรที่ระลึก 100 บาท นี้ออกใช้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ

ธปท. ออกแบบธนบัตรโดยนำธนบัตร 100 บาท แบบ 16 ออกแบบด้านหลังใหม่ให้เป็นเรื่องราวและภาพการได้รับการสถาปนาของพระองค์ และประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 และเริ่มจ่ายแลกในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ในราคาฉบับละ 100 บาท และใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนได้

ธนบัตรด้านหน้า

รูปด้านหน้าธนบัตรเหมือนกับธนบัตร 100 บาท แบบ 16

ธนบัตรด้านหลัง

ด้านหลังธนบัตรมีพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ในรัชการที่ 9 เป็นภาพประธาน และภาพพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ลายมือชื่อบนธนบัตร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง (18 ม.ค. 2555 - 7 พ.ค. 2557)

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล (1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2558)

ข้อมูลอ้างอิง

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๐๐ ง หน้า ๙ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕