ธนบัตรสยาม.คอม

รู้รักษ์คุณค่าธนบัตรไทย  English ภาษาไทย                 

หน้าแรก ธนบัตรสยามพิพิธภัณฑ์ ธนบัตรไทยราคาประเมิน ธนบัตรไทยประมูล ธนบัตรไทยข่าว ธนบัตรไทยซื้อ ขาย ธนบัตรไทยผังเวบไซต์

 

      ผังพิพิธภัณฑ

 

 ธนบัตรสยาม พิพิธภัณฑ์ > ห้องที่ 2 (ธนบัตรยุคใหม่)

 ธนบัตรหมุนเวียน

          ธนบัตรหมุนเวียนในยุคใหม่ของสยามเกิดขึ้นตามอย่างการออกใช้ธนบัตรของประเทศอินเดียซึ่งถือหลักการตามกฏหมายของประเทศอังกฤษ

          ในปี พ.ศ. 2443 นาย W.J.F. Williamson เจ้าหน้าที่ประจำกระทรวงการคลังประเทศอินเดียจากประเทศอังกฤษ ได้รับหน้าที่ให้มาบุกเบิกการนำธนบัตรออกใชในประเทศไทย

          กฎหมายการเงินของไทยประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ. 2445 และเริ่มสั่งพิมพ์ธนบัตรแบบหนึ่ง ล็อตแรกจากประเทศอังกฤษใน 2 ปีต่อมา

Thai banknote 1st series ธนบัตรไทย แบบ ๑
Thai banknote 2nd series ธนบัตรไทย แบบ ๒
Thai banknote 3rd series ธนบัตรไทย แบบ ๓
Thai banknote 4th series ธนบัตรไทย แบบ ๔
Thai banknote 5th series ธนบัตรไทย แบบ ๕
Thai banknote 6th series ธนบัตรไทย แบบ ๖
Thai banknote 7th series ธนบัตรไทย แบบ ๗
Thai banknote 8th series ธนบัตรไทย แบบ ๘
Thai baanknote 9th series ธนบัตรไทย แบบ ๙
Thai banknote 10th series ธนบัตรไทย แบบ ๑๐
Thai banknote 11th series ธนบัตรไทย แบบ ๑๑
Thai banknote 12th series ธนบัตรไทย แบบ ๑๒
Thai banknote 13th series ธนบัตรไทย แบบ ๑๓
Thai banknote 14th series ธนบัตรไทย แบบ ๑๔
Thai banknote 15th series ธนบัตรไทย แบบ ๑๕
Thai banknote 15th series ธนบัตรไทย แบบ ๑๕
 


Copyright 2006©:::Siambanknote.com::: All rights reserved.