บัตรธนาคาร HSBC ด้านหน้า
บัตรธนาคาร HSBC ด้านหลัง

บัตรธนาคาร HSBC


บัตรธนาคาร The Chartered of India, Aistralia & China's ด้านหน้า
บัตรธนาคาร The Chartered of India, Aistralia & China's ด้านหลัง

บัตรธนาคาร The Chartered of India, Aistralia & China


บัตรธนาคาร The Banque de L'Indo-Chine's ด้านหน้า
บัตรธนาคาร The Banque de L'Indo-Chine's ด้านหน้า

บัตรธนาคาร The Banque de L'Indo-Chine


ราคาโดยประเมิน

ราคานี้อัพเดทเมื่อ 26 ธันวาคม 2560

ข้อมูล

การค้าขายกับต่างประเทศในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขยายตัวเป็นอย่างมากจนเหรียญที่ผลิตออกมาไม่เพียงพอต่อปริมาณการใช้ และรัฐบาลก็กำลังหาทางแก้ไขสภาวะการณ์เช่นนี้ ในขณะเดียวกันธนาคารต่างประเทศที่มาตั้งสาขาในประเทศไทยก็ได้ออกบัตรธนาคารเพื่อใช้เป็นสื่อแลกเปลี่ยนสำหรับลูกค้าของธนาคาร

ธนาคาร Hongkong & Shanghai Banking Corporation ธนาคารThe Chartered Bank of India Australia & China, และธนาคาร The Banque de L'Indo-Chine ได้ออกบัตรธนาคารของตนออกมาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2433 สำหรับลูกค้ากลุ่มเล็กๆ ที่ทำธุรกรรมกับธนาคาร มิได้มีจุดประสงค์นำออกมาใช้แก่สาธารณชน เพราะรัฐบาลไม้ได้รับรองให้บัตรธนาคารใช้หนี้ได้ตามกฎหมาย

หลังจากที่ธนบัตรแบบ 1 ได้นำออกมาใช้ในปี พ.ศ. 2445 ธนาคารต่างประเทศที่ออกบัตรธนาคารมาใช้ก็ได้เรียกคืนบัตรธนาคารของตนกลับคืน แต่เนื่องจากประชาชนเริ่มคุ้นเคยต่อการเรียกเงินกระดาษแบบนี้ว่า แบ๊งก์ ซึ่งเป็นคำที่หดย่อจากคำว่า แบ๊งก์โน๊ต ธนบัตรจึงถูกเรียกว่า แบ๊งก์ นับแต่นั้นมา